logo de baanbrekers

Lid worden

Iedereen met interesse in modelracen kan lid worden van onze vereniging. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Door het hoge aantal leden en inschrijvingen kan het wel eens voorkomen dat er een (tijdelijke) ledenstop is. Hiervan wordt je op de hoogte gebracht bij je aanmelding.

De contributie bedraagt per jaar:

  • Rijdend lid € 70,00 + € 7,50 contributie NOMAC
  • Niet rijdend lid € 35,00 (bijvoorbeeld pitsmaat, stil lid of sponsor)
  • Volgend gezinslid € 35,00 (woonachtig op hetzelfde adres)
  • Inschrijfgeld € 7,00 (eenmalig)
  • Borg* € 50,00 (alleen voor rijdende leden)

  • Trainingskaart € 15,00 (per dag, niet leden)
  • Camping ma/tm vr € 5,00 Per nacht
  • Camping za t/m zo € 7,50 Per nacht - weekend tarief

*De borg kan terug verdient worden d.m.v. 2 dagen werkzaamheden voor de club en is alleen geldig voor leden vanaf 18 jaar...... Lees meer >> 

De contributie dient betaald te worden vóór de aangegeven sluitingsdatum, nadat in december voorafgaand een brief met de gegevens is toegezonden. Bij betalingen na de sluitingsdatum, wordt € 7,00 administratiekosten berekend. Betaling geschiedt uitsluitend via bank. 

Nadat de ledenadministratie het inschrijfformulier heeft ontvangen wordt een welkomstbrief toegezonden.

Je bent pas lid indien de betaling van de contributie heeft plaatsgevonden. Na betaling, wordt een nieuwe ledenkaart toegestuurd.

Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd.

Naar het inschrijfformulier

Bankrelatie:

Rabobank: 
t.n.v. M.A.C. De Baanbrekers, Rucphen

Bankrelatie voor onze buitenlandse leden:
Rabobank
IBAN: NL63RABO0144916339
BIC/Swift: RABONL2U

Voor niet-leden en aspirant-leden is het mogelijk om te trainen, niet op wedstrijddagen, met een trainingskaart a € 10,00 per dag, contant af te rekenen op het circuit.

 

MAC de Baanbrekers

Baanvelden 11

Ruchphen

macdebaanbrekers.nl