logo de baanbrekers

Borg

Zoals ieder jaar is en blijft de instandhouding van onze totale accommodatie een probleem.
Een probleem dat ieder jaar alleen maar toeneemt. Op iedere ALV is dit een terugkerend onderwerp. De bereidheid om 2x of meer per jaar te helpen wordt ieder jaar minder. Voor ons als Bestuur is een dergelijke situatie niet langer houdbaar om de huidige accommodatie in stand te kunnen houden.
Wij zien daarom ook geen andere mogelijkheid meer dan om het navolgende plan tot uitvoer te brengen.

Vanaf 2003 betaalt ieder rijdend lid vanaf 16 jaar en ouder een bijdrage in de kosten om onze accommodatie in stand te houden. Dit gebeurt d.m.v. een storting van € 50,00 aan borg per jaar. Dit bedrag is terug te verdienen door minimaal 2x per jaar bereid te zijn om werkzaamheden te verrichten. Bij 1x per jaar krijg je dus € 25,00 teruggestort. De penningmeester ontvangt van de afdelingshoofden accommodatie, catering en wedstrijdleiding de juiste gegevens van diegenen die echt de handen uit de mouwen gestoken hebben.

Door deze maatregel creëren wij ook de mogelijkheid dat sommige leden hun jaarlijkse bijdrage kunnen "afkopen", zonder dat zij door andere leden het predikaat "die zien we ook nooit helpen" opgespeld krijgen. Het bedrag dat aan het einde van ieder jaar overblijft, wordt geheel gebruikt voor de instandhouding van onze accommodatie.

De werkzaamheden om de borg terug te krijgen, kunnen bestaan uit het meehelpen met het plegen van onderhoud aan onze accommodatie tijdens geplande klusdagen, het draaien van een kantinedienst of meehelpen op wedstrijddagen met de wedstrijdleiding/technische keuring.

Planning werkzaamheden.
De coördinatie van de werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd door Antoon Roks die het beheer / onderhoud voor zijn rekening neemt. Heb je tijd en ben je een beetje handig met klussen meld je dan aan bij Hans voor een klusdag en verdien hiermee je borg terug!

De klusdagen zijn leuk en vooral gezellig!

borg klussen 1

borg klussen2

borg klussen3

 

MAC de Baanbrekers

Baanvelden 11

Ruchphen

macdebaanbrekers.nl