logo de baanbrekers

Richtlijnen ivm corona virus 2

Geschreven door

Regels rondom trainen op M.A.C. de Baanbrekers in de 1,5m samenleving
vanaf 1 juli;

Beste leden en gastrijders,

- Het circuit is woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend voor vrij
trainen voor leden en gastrijders.

- De rijtijden zijn als volgt;
Woensdag 10:00u tot 22:00u
Vrijdag 10:00u tot 18:00u voor brandstof
Vrijdag 10:00u tot 21:00u voor electro
Zaterdag/zondag 10:00u tot 18:00u

- Als eerste, kom niet trainen als je niet fit bent, zeker niet als je
koorts hebt.

- Hou te allen tijden een afstand van 1,5m ten opzichte van elkaar.

- Men moet zich vooraf aanmelden via Whatsapp/SMS via 06-53309730. Dit
kan men op werkdagen doen tussen 10.00u en 18.00u. (Na aanmelding
krijg je een bevestiging, dit is tevens je bewijs van aanmelding).

- Leden kunnen zich vanaf maandag aanmelden voor het weekend erop. Het
is
dus niet mogelijk om je voor meerdere weekenden tegelijk aan te
melden.

- Gastrijders kunnen zich vanaf donderdag voor het weekend aanmelden om
te komen trainen. We laten maximaal 5 gastrijders per dag toe, maar
leden gaan voor.
Na aanmelden krijgt men te horen of er plaats is op de gevraagde
trainingsdag.

- Indien je toch niet kunt na het aanmelden, meld je jezelf af zodat er
iemand anders voor jou in de plaats kan komen.

- Bij aankomst moet men zich melden bij de toezichthouder, deze
controleert of je bent aangemeld en op de lijst staat (niet op de
lijst/geen aanmeldbewijs is niet trainen).

- De toegangspoort achter je sluiten en op slot draaien.

- De toezichthouder ziet toe op het naleven van de opgestelde regels,
hier is geen discussie over mogelijk.

- Er mogen maximaal 25 personen in de paddock, maak gebruik van de
gemarkeerde vakken op de sleuteltafels.

- Indien het te druk is, zal er met de klok gereden worden, indeling van
de klok zal in overleg met de aanwezige rijders worden besproken.

- Maximaal 6 auto's op het circuit en 6 rijders op de rijdersstelling.

- Bij het op- en afgaan van de rijderstelling rekening houden met 1,5m.

- De kantine zal tijdens de clubavond op woensdag geopend zijn. Indien
we
bezetting hebben zal de kantine ook open zijn tijdens andere
trainingsdagen. Er zal een beperkt aanbod zijn.

- Gebruik alleen je eigen gereedschap.

- Leg je gereedschap op een meegebrachte pit-towel (handdoek).

- Baaninzet, men zet bij voorkeur zijn eigen auto in, of iemand laat dit
doen door iemand met eigen (werk)handschoenen aan.

- Persluchtpistolen worden enkel met eigen (werk)handschoenen
aangeraakt.

- Na afloop ruimt men zijn eigen werkplek op en laat deze schoon achter,
neem hiervoor zelf desinfecterend reinigingsmiddel of -doekjes mee.

- Indien men zich niet aan de regels houd, behoud het bestuur zich het
recht voor om het circuit wederom af te sluiten.

- We handelen altijd conform de regels die opgesteld worden door het
RIVM
en in samenspraak met de Gemeente

 

Het bestuur

 

Met vriendelijke groet, Eppo Cleiren (Afdelingshoofd Largescale F1)

Laatst aangepast op vrijdag 01 oktober 2021 01:00

MAC de Baanbrekers

Baanvelden 11

Ruchphen

macdebaanbrekers.nl